نظرسنجی4/ موفق ترین دولت پس از انقلاب

 

با اتمام دومین دولت محمود احمدی نژاد، افکار عمومی قطعا بهترین قاضی برای قضاوت درباره عملکرد دولت وی و مقایسه آن با دولت های پیشین است.

در چهارمین نظرسنجی شرکت کنید.

/ 0 نظر / 17 بازدید