نظرسنجی انتخاباتی ریاست جمهوری یازدهم

نظر به اهمیت انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، سومین نظر سنجی قلم پیرامون انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد.

/ 0 نظر / 20 بازدید